สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช พลัส

บัตรเครดิตธนชาต

 1. วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาท (*อยู่กับการพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร)
 2. รับเงินโอนได้ภายใน 2 วันทำการนับจากวันอนุมัติ
 3. ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
รายได้ขั้นต่ำ อัตราดอกเบี้ย ธรรมเนียมรายปี ระยะเวลาผ่อนชำระ
20,000 ไม่เกิน 28% (ฟรี เงื่อนไข) 12-60 เดือน

สิทธิประโยชน์

 1. เงินกู้ยืมจากธนาคารสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับ Flash ผู้บริโภคสามารถใช้ได้กับบุคคลและเจ้าของธุรกิจ
 2. ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเงินก้อนและการคืนเงินสำหรับการชำระเงินรายเดือนเท่ากับ นอกเหนือไปจากความยาวของการส่งมอบที่ลูกค้าเลือก
 3. ไม่มีการรับประกันหรือผู้ค้ำประกัน
 4. จำนวนเงินกู้สูงสุดถึงหนึ่งล้านบาทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
 5. อัตราดอกเบี้ยจะลดลง
 6. สินเชื่อบุคคลธนชาตมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การอุปถัมภ์แฟลชของธนาคารแห่งประเทศไทย
 7. ได้รับเงินภายในสองวันทำการนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : ฟรี

เอกสารการสมัคร

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. มีรายได้ประจำ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 3. พนักงานประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 4. ผู้ประกอบการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารสำหรับพนักงานประจำ

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
  3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า *ย้อนหลัง 3 เดือน
  4. หน้าบุ๊คแบงก์ของบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน (*บัญชีต้องมีชื่อผู้สมัคร)
 6. หน้าบุ๊คแบงก์ที่มีสเตทเมนท์ย้อนหลัง
สมัครบัตร