เช็คผลอนุมัติบัตรเครดิตของธนาคารต่าง ๆ

โดยปกติเมื่อเราขอบัตรเครดิตในขณะนี้ ส่วนใหญ่จะต้องรอ 2-3 สัปดาห์เพื่อรอการกลับมาของธนาคาร หรือลูกค้าบางรายอาจต้องใช้เวลาเป็นเดือน รอการอนุมัติจากธนาคารสามารถโทรตรวจสอบกับธนาคาร เรื่องที่จะขอบัตรเครดิตของเรามี สำหรับขั้นตอนใดหรือถ้าไม่สะดวกในการโทรไปถามเกี่ยวกับของธนาคารที่ Call Center เราสามารถปรึกษาเว็บไซต์ของแต่ละธนาคาร

1. ตรวจสอบบัตรเครดิตธนาคารในประเทศไทย บัตรเครดิตเคทีซีเคทีซี O ถ้าสมัครของธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน (KTB) บัตรประจำตัวประชาชนสามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบบัตรเครดิตที่ได้รับการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์จะได้รับการโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติม และได้รับการอนุมัติบัตรเคทีซีประเภทบัตรโทรศัพท์หรือโทร 02 665 5000
– เชื่อมโยงไปยังผลการสอบถามออนไลน์: https://click.ktc.co.th/ktc-check-application-web/th

– หมายเลขโทรศัพท์: 02-665-5000

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต
(ผ่านทางธนาคารโดยตรง)

– ศักดิ์ศรีซิตี้
– รายได้ขั้นต่ำ 50,000 บาท / เดือน
– ดอกเบี้ย 20% ต่อปี
– ค่าลงทะเบียนฟรี!
– ค่าธรรมเนียมรายปี 7,900 บาท
– ระยะเวลาผ่อนผันจาก 45 วัน
– ตรวจสอบบัตรเครดิตคลิกที่นี่

2. ตรวจสอบการบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ บัตรเครดิตซิตี้แบงก์เช็คธนาคารซิตี้แบงก์ในการตรวจสอบการประยุกต์ใช้โดยการเรียก Call Center โทรโทรโทร 1588 (โทรในประเทศ) หรือ + 66-2232-2484 (โทรระหว่างประเทศ) ตลอด 24 ชั่วโมง

– เชื่อมโยงไปยังผลการสอบถามออนไลน์: ไม่บังคับ

– โทรศัพท์: 1588

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต

(ผ่านทางธนาคารโดยตรง)

– รางวัลธนาคารซิตี้แบงก์
– รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท / เดือน
– ดอกเบี้ย 20% ต่อปี
– ค่าลงทะเบียนฟรี!
– ค่าธรรมเนียมรายปีฟรี!
– ระยะเวลาผ่อนผันจาก 45 วัน
– ตรวจสอบบัตรเครดิตคลิกที่นี่

3. ตรวจสอบการสมัครบัตรเครดิตธนาคารของธนาคารกรุงศรีอยุธยา คุณสามารถตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์ที่มีสองช่องทางคือการดาวน์โหลดแอพลิเคชันมี FirstChoice มือถือให้เลือกเมนูคลิกเมนูโปรแกรมตรวจสอบการ์ดของฉันหรือโทรฝ่ายบริการลูกค้าของกรุงศรีเฟิร์สช้อย โทร. 0-2345-6789

– เชื่อมโยงไปยังผลการสอบถามออนไลน์: ไม่บังคับ
– เชื่อมโยงไปยังดาวน์โหลดใบสมัคร: Android / iOS
– หมายเลขโทรศัพท์: 0-2345-6789

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต

(ผ่านทางธนาคารโดยตรง)

– บัตรเครดิต Cash Back ลาตินั่มแพลต
– รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท / เดือน
– ดอกเบี้ย 20% ต่อปี
– ค่าลงทะเบียนฟรี!
– ค่าธรรมเนียมรายปีฟรี!
– ระยะเวลาผ่อนผันจาก 45 วัน
– ตรวจสอบบัตรเครดิตคลิกที่นี่

4. ตรวจสอบการอนุมัติบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ของประเทศไทย
ลงทะเบียนไทยพาณิชย์ (SCB) เพื่อตรวจสอบการใช้โดยการเรียก Call Center โทร. 027 777 777 หรือติดต่อธนาคารได้มีการร้องขอ

– เชื่อมโยงไปยังผลการสอบถามออนไลน์: ไม่บังคับ

– โทรศัพท์: 027-777-777

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต

(ผ่านทางธนาคารโดยตรง)

– บัตรรอยัลออร์คิดพลัสพรีเฟอร์
– รายได้ขั้นต่ำ 50,000 บาท / เดือน
– ดอกเบี้ย 20% ต่อปี
– ค่าลงทะเบียนฟรี!
– ค่าธรรมเนียมรายปีฟรี!
– ระยะเวลาผ่อนผันจาก 45 วัน
– ตรวจสอบบัตรเครดิตคลิกที่นี่

5. ตรวจสอบการสมัครบัตรเครดิตธนาคารไทยไทยธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เพื่อตรวจสอบการสมัครโดยการโทร Call Center โทร. 02-8888888 กด 00

– เชื่อมโยงไปยังผลการสอบถามออนไลน์: ไม่บังคับ

– โทรศัพท์: 028-888-888 00

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต
(ผ่านทางธนาคารโดยตรง)

– บัตรสมาชิกรอยัลออร์คิดพลัสเลือกรับบริการ
– รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท / เดือน
– ดอกเบี้ย 20% ต่อปี
– ค่าลงทะเบียนฟรี!
– ค่าธรรมเนียมรายปีฟรี!
– ระยะเวลาผ่อนผันจาก 45 วัน
– ตรวจสอบบัตรเครดิตคลิกที่นี่

6. ตรวจสอบบัตรเครดิตธนาคาร
ลงทะเบียนสมัครธนาคารของคุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้โดยการเรียก Call Center ติดต่อบัวหลวงโฟนโทร 162 1333 หรือกด (66) 0-2645-5555 กด 162 หรือส่งอีเมล์ไปที่ Info@bangkokbank.com
– เชื่อมโยงไปยังผลการสอบถามออนไลน์: ไม่บังคับ
– หมายเลขโทรศัพท์: 333-162 1
– หมายเลขโทรศัพท์: 02-645-5555 162

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต
(ผ่านทางธนาคารโดยตรง)

– Citi M Visa บริการเลือก
– รายได้ขั้นต่ำ 150,000 บาท / เดือน
– ดอกเบี้ย 20% ต่อปี
– ค่าลงทะเบียนฟรี!
– ค่าธรรมเนียมรายปีฟรี!
– ระยะเวลาผ่อนผันจาก 45 วัน
– ตรวจสอบบัตรเครดิตคลิกที่นี่

7. ตรวจสอบบัตรเครดิตยูโอบี
ลงทะเบียนยูโอบี (UOB) เพื่อตรวจสอบใบสมัคร ลูกค้าธุรกิจ SME 26 ศูนย์ธุรกิจทั่วประเทศสาขาของธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย), Biz Call Center โทร. 0-2343-3555, ยูโอบีเซ็นเตอร์โทร. 0-2285-1555

– เชื่อมโยงไปยังผลการสอบถามออนไลน์: ไม่บังคับ
– หมายเลขโทรศัพท์: 0-2285-1555

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต

(ผ่านทางธนาคารโดยตรง)

– รางวัล Citi M Visa
– รายได้ขั้นต่ำ 150,000 บาท / เดือน
– ดอกเบี้ย 20% ต่อปี
– ค่าลงทะเบียนฟรี!
– ค่าธรรมเนียมรายปีฟรี!
– ระยะเวลาผ่อนผันจาก 45 วัน
– ตรวจสอบบัตรเครดิตคลิกที่นี่

8. ตรวจสอบการอนุมัติบัตรเครดิต TMB ทหารไทย

แอพลิเคชันของธนาคารทหารไทย (TMB) เพื่อตรวจสอบการใช้โดยการเรียกบริการลูกค้า Call Center ที่จะเรียก 1558 1558 662299 โทรจากต่างประเทศ

– เชื่อมโยงไปยังผลการสอบถามออนไลน์: ไม่บังคับ
– โทรศัพท์: 1558

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต

(ผ่านทางธนาคารโดยตรง)

9. ตรวจสอบการอนุมัติไอออนของบัตรเครดิตของคุณ (อิออน) เครดิตอิออน (อิออน) ขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถตรวจสอบทางโทรศัพท์ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ หรือโทรติดต่อลูกค้าโทร 02-6650123 ของเราเมื่อเราเรียกร้องให้ตรวจสอบผลการดำเนินงานของการตอบสนองอัตโนมัติเสียงแล้ว การตอบสนองเสียงอัตโนมัติจะบอกว่า โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการอนุมัติ เราอยู่ในกระบวนการของการส่งการ์ดที่นี่

– เชื่อมโยงไปยังผลการสอบถามออนไลน์: ไม่บังคับ
– โทรศัพท์: 02-6650123

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต

(ผ่านทางธนาคารโดยตรง)

10. ตรวจสอบบัตรเครดิตธนาคารได้รับการอนุมัติการใช้งานของธนาคาร คุณสามารถดูผลของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัตรเครดิตโดยการเรียก Call Center โทร 1770

– เชื่อมโยงไปยังผลการสอบถามออนไลน์: ไม่บังคับ
– โทรศัพท์: 1770