สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ แอดวานซ์

ธนาคารซิตี้แบงก์

 1. บริการโอนยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตและสินเชื่อ เพื่อการผ่อนจ่ายที่น้อยลง ทราบผลใน 1-2 วัน
 2. ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย แบบลดต้น ลดดอก
 3. สามารถส่งใบสมัครผ่านเครื่องแฟกซ์ หรือสแกนส่งทางอีเมล์
รายได้ขั้นต่ำ อัตราดอกเบี้ย ธรรมเนียมรายปี ระยะปลอดดอกเบี้ย
10,000 18-28% (ฟรี เงื่อนไข) 12 - 60 เดือน

สิทธิประโยชน์

ข้อดีของการสมัครซิตี้แอดวานซ์ นั้นอย่างแรกคือเพื่อนๆไม่ต้องใช้หลักทรัพย์/ผู้ค้ำประกันอีกทั้งยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร โดยที่มีการครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล มากกว่าถึง 40สาขาและตลอดจนไปยังต่างจังหวัดที่เปิด โดยเพื่อนๆเสียค่าอากรแสตมป์ 0.05 % ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 5 - 35 บาทต่อครั้งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ กับผู้ให้บริการ เพื่อนๆอาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ข้อมูลเครดิต 12 บาท และค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามหนี้ 200 บาทต่องวดที่ ค้างชำระ โดยที่หากเพื่อนๆสนใจสามารถสมัครสินเชื่อซิตี้แอดวานซ์ Citi Advance ได้ออนไลน์วันนี้อนุมัติง่ายและไวภายใน 1 วันรู้ผลค่ะ

วงเงินอนุมัติ

 1. อนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
 2. ทราบผลการสมัครใน 1 วันทำการ*
 3. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 1. ผ่อนชำระแบบสบายๆ ได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน ในอัตราการผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน ด้วย อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก

เอกสารการสมัคร

 1. อายุระหว่าง 21-60 ปีบริบูรณ์
 2. มีรายได้ประจำ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 3. พนักงานประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 4. ผู้ประกอบการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

เอกสารสำหรับพนักงานประจำ

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
  3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า *ย้อนหลัง 3 เดือน
  4. หน้าบุ๊คแบงก์ของบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน (*บัญชีต้องมีชื่อผู้สมัคร)
 6. หน้าบุ๊คแบงก์ที่มีสเตทเมนท์ย้อนหลัง
สมัครบัตร