บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

ธนาคารซิตี้แบงก์

 1. รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี 1% ทุกยอดการใช้จ่าย
 2. ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ช.ม บริการเลขาส่วนตัว 24 ช.ม.
 3. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 200,000 เหรียญสหรัฐ และเงินชดเชยสูงสุด 700 เหรียญสหรัฐ หากกระเป๋าเดินทางสูญหาย
รายได้ขั้นต่ำ อัตราดอกเบี้ย ธรรมเนียมรายปี ระยะปลอดดอกเบี้ย
15,000 20% (ฟรี เงื่อนไข) 45 วัน

สิทธิประโยชน์

 1. รับเงินคืนเข้าบัญชี 1% สำหรับทุกยอดการใช้จ่าย
 2. ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อมียอดใช้จ่ายรวมตั้งแต่ 60,000 บาท/ ปี
 3. ฟรี เลขาส่วนตัว 24 ช.ม
 4. ฟรี ช่วยเหลือฉุกเฉินบนถนน ตลอด 24 ช.ม.ชั่วโมง 2 ครั้ง ต่อปี
 5. คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ และแลกรับของกำนัลได้ง่ายๆมีมากกว่า 300 รายการ

สิทธิคุ้มครอง

 1. คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 200,000 เหรียญสหรัฐ เมื่อชำระค่าเดินทางผ่านบัตร
 2. หากเที่ยวบินหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า จะมีวงเงินชดเชยสูงสุด 200 เหรียญสหรัฐต่อครั้ง
 3. หากกระเป๋าเดินทางสูญหายจะมี วงเงินชดเชยสูงสุด 700 เหรียญสหรัฐต่อครั้ง
**ข้อจำกัดในการคุ้มครองสามารถดูรายละเอียดได้ที่คู่มือสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงก์

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : ฟรี

เอกสารการสมัคร

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. มีรายได้ประจำ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 3. พนักงานประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 4. ผู้ประกอบการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารสำหรับพนักงานประจำ

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
  3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า *ย้อนหลัง 3 เดือน
  4. หน้าบุ๊คแบงก์ของบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน (*บัญชีต้องมีชื่อผู้สมัคร)
 6. หน้าบุ๊คแบงก์ที่มีสเตทเมนท์ย้อนหลัง
สมัครบัตร