บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รีวอร์ด

ธนาคารซิตี้แบงก์

 1. รับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ดสูงสุด 5 เท่า / 7 เท่า ในเดือนเกิด
 2. รับเครดิตเงินคืนเข้าบัตรฯ 2% ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ
 3. ฟรีบริการเลขาส่วนตัว 24 ชั่วโมง  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง
รายได้ขั้นต่ำ อัตราดอกเบี้ย ธรรมเนียมรายปี ระยะปลอดดอกเบี้ย
15,000 20% (ฟรี เงื่อนไข) 45 วัน

สิทธิประโยชน์

คะแนนสะสมรีวอร์ด

 1. รับคะแนนสะสม ถึง 5 เท่า เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ หมวดท่องเที่ยว หมวดร้านอาหาร และหมวดสกุลเงินต่างประเทศ สูงสุด 20,000 บาท อีกทั้งยังได้รับคะแนนสะสม 2 เท่า เมื่อจ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 2. รับคะแนนสะสม 7 เท่า ในเดือนเกิด เมื่อมีการใช้จ่ายผ่าน หมวดท่องเที่ยว หมวดร้านอาหาร และหมวดสกุลเงินต่างประเทศ สูงสุด 20,000 บาท อีกทั้งยังได้รับคะแนนสะสม 2 เท่า เมื่อจ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 3. รับคะแนนสะสม 5,000 คะแนน เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ หมวดท่องเที่ยว หมวดร้านอาหาร และหมวดสกุลเงินต่างประเทศครบ 150,000 บาท ต่อไตรมาส

บริการพิเศษ

 1. รับเครดิตเงินคืนเข้าบัตร 2% ที่ปั้มน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ (800 บาท/เซลล์สลิป และสูงสุด 4,800 บาท/เดือน)
 2. ฟรีบริการเลขาส่วนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง

สิทธิคุ้มครอง

 1. คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 200,000 เหรียญสหรัฐ เมื่อชำระค่าเดินทางผ่านบัตร
 2. หากเที่ยวบินหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า จะมีวงเงินชดเชยสูงสุด 200 เหรียญสหรัฐต่อครั้ง
 3. หากกระเป๋าเดินทางสูญหายจะมี วงเงินชดเชยสูงสุด 700 เหรียญสหรัฐต่อครั้ง
**ข้อจำกัดในการคุ้มครองสามารถดูรายละเอียดได้ที่คู่มือสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงก์

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : ฟรี

ค่าธรรมเนียมรายปี : 3,800 บาท (*ฟรี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 100,000 บาทขึ้นไปในปีนั้น)

เอกสารการสมัคร

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. มีรายได้ประจำ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 3. พนักงานประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 4. ผู้ประกอบการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารสำหรับพนักงานประจำ

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
  3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า *ย้อนหลัง 3 เดือน
  4. หน้าบุ๊คแบงก์ของบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน (*บัญชีต้องมีชื่อผู้สมัคร)
 6. หน้าบุ๊คแบงก์ที่มีสเตทเมนท์ย้อนหลัง
สมัครบัตร