บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

ธนาคารซิตี้แบงก์

 1. ฟรีบริการลีมูซีนจากบ้านถึงสนามบิน 2 ครั้งต่อปี และบริการ Meet & Assist ที่สนามบินสุวรรณภูมิฟรี 2 ครั้งต่อปี
 2. บริการห้องพักรับรอง Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายบนท้องถนน
 3. เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1 ล้านบาทใน 1 รอบปี รับเพิ่มไมล์สะสมดว่า 22,000 ไมล์จากการบินไทย
รายได้ขั้นต่ำ อัตราดอกเบี้ย ธรรมเนียมรายปี ระยะปลอดดอกเบี้ย
50,000 20% (ฟรี เงื่อนไข) 45 วัน

สิทธิประโยชน์

 1. เงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษบัตรทองรอยัลออร์คิดพลัสได้เร็วกว่าหนึ่งในการ์ดหลัก
  โดยมีเงื่อนไขดั่งนี้

  1. การใช้จ่ายบัตรสมาชิก 1,000,000 บาทภายในระยะปี: 22,000 ไมล์ของการบินไทย ในช่วงเวลาเดียวกันหรือ
  2. ค่าใช้จ่ายประมาณ 1 ล้านบาทภายในบัตรสมาชิกหนึ่งปี + 15 การเดินทางระหว่างประเทศของสายการบินไทยเที่ยวบินไปยังกรุงเทพฯ ในช่วงเวลาเดียวกัน
 2. บริการรถลีมูซีนไปยังสนามบินปีละสองครั้ง
 3. Meet & Assist บริการที่สนามบินฟรีสองครั้งต่อปีตามปฏิทิน เมื่อเดินทางในเส้นทางระหว่างประเทศสายการบินการบินไทย
 4. รอยัลซิลค์เลาจน์เลาจน์สนามบินสุวรรณภูมิฟรีครั้งที่สองในปฏิทินปี แสดงตั๋วการบินไทยเส้นทางระหว่างประเทศ
 5. บริการฉุกเฉินบนท้องถนน ความช่วยเหลือฉุกเฉินและเลขานุการในประเทศ 24 กรัม เอ็ม

คะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด

 1. ทุก 20 บาทรับ 1 คะแนนสะสมเพื่อแลกรับไมล์
 2. รับโบนัสครบรอบ 25,000 จุดในการใช้จ่ายบัตรถึงหนึ่งล้านบาทภายในบัตรสมาชิกหนึ่งปี และการต่ออายุบัตรเครดิตซิตี้แบงก์รอยัลออร์คิดพลัสในอนาคตที่ต้องการ

สิทธิคุ้มครอง

 1. อนุญาตให้เดินทางคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุดถึง 25 ล้านบาทโดยเมื่อซื้อตั๋ว ธนาคารซิตี้แบงก์รอยัลออร์คิดพลัสพรีเฟอร์
 2. คุ้มครองที่นั่ง 20,000 บาทถ้าเที่ยวบินของคุณจะล่าช้าหรือสัมภาระ
 3. คุ้มครองกระเป๋า 50,000 บาทหากกระเป๋าหายไประหว่างเดินทาง
 4. รับประกัน 400,000 บาทถึง 120,000 ชิ้นบาทหรือหากสินค้าที่ซื้อผ่านบัตรฯ สูญหายหรือเสียหายภายใน 30 วัน
 5. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่จำเป็นสูงสุดถึง 800,000 บาทผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้แบงก์รอยัลออร์คิดพลัสพรีเฟอร์บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทางหรือถ้าคุณจะต้องย้ายเพื่อให้ได้รับการดูแลทางการแพทย์ฉุกเฉิน

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : ฟรี

เอกสารการสมัคร

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. มีรายได้ประจำ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 3. พนักงานประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 4. ผู้ประกอบการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารสำหรับพนักงานประจำ

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
  3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า *ย้อนหลัง 3 เดือน
  4. หน้าบุ๊คแบงก์ของบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน (*บัญชีต้องมีชื่อผู้สมัคร)
 6. หน้าบุ๊คแบงก์ที่มีสเตทเมนท์ย้อนหลัง
สมัครบัตร