บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์

ธนาคารซิตี้แบงก์

 1. รับรีวอร์ดเพิ่มเป็น 3 เท่า เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินจากการบินไทยผ่าน Citibank Travel Service
 2. ฟรี 2 ครั้งปี ห้องพักรับรอง Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และ บริการรถลีมูซีน จากบ้านถึงสนามบิน เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ต่างประเทศ
 3. คะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ดไม่มีวันหมดอายุ และ ประกันอุบัติเหตสูงสุด 25,000,000 บาท
รายได้ขั้นต่ำ อัตราดอกเบี้ย ธรรมเนียมรายปี ระยะปลอดดอกเบี้ย
30,000 20% (ฟรี เงื่อนไข) 45 วัน

สิทธิประโยชน์

 1. ประหยัดมากขึ้นทุก 20 บาทจะได้รับรางวัล 1 ไมล์ที่จะได้รับตั๋วเครื่องบินฟรีหรืออัพเกรดตั๋วการบินไทย
 2. ประกันอุบัติเหตุถึง 25 ล้านบาท
 3. เติมสถานีบริการน้ำมันเชลล์ส่วนลดเงินสด 2%
 4. ฟรีเลานจ์รอยัลซิลค์ที่สนามบินปีละสองครั้ง
 5. รถลีมูซีนจากสนามบินฟรีถ้าคุณจะซื้อตั๋ว - กลับ ผ่านบัตรเครดิตซิตี้แบงก์บริการการเดินทางระหว่างประเทศ
 6. ความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุดถึง 25,000,000 ล้านบาทในระหว่างการเดินทาง เมื่อชำระค่าบัตรโดยสาร
 7. เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารที่จะได้รับความคุ้มครองของที่นั่ง 20,000 บาทถ้าเที่ยวบินของคุณจะล่าช้าหรือสัมภาระ
 8. เมื่อซื้อตั๋วสำหรับบัตรเครดิตซิตี้แบงก์รอยัลออร์คิดพลัสซีเลคเฮ้าส์จะได้รับความคุ้มครองหากกระเป๋าเดินทางสูญหาย 50,000 บาท
 9. หากบัตรชำระเงินที่ได้รับค่าชดเชยสำหรับการสูญเสีย หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุภายใน 30 วัน แต่ไม่เกิน 400,000 หรือ 120,000 บาทต่อชิ้น
 10. พนักงานต้อนรับให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ..

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : ฟรี

ค่าธรรมเนียมรายปี :  ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี 4,000 บาทเมื่อใช้จ่าย 300,000 บาท / ปี

เอกสารการสมัคร

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. มีรายได้ประจำ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 3. พนักงานประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 4. ผู้ประกอบการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารสำหรับพนักงานประจำ

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
  3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า *ย้อนหลัง 3 เดือน
  4. หน้าบุ๊คแบงก์ของบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน (*บัญชีต้องมีชื่อผู้สมัคร)
 6. หน้าบุ๊คแบงก์ที่มีสเตทเมนท์ย้อนหลัง
สมัครบัตร