สินเชื่อส่วนบุคคลสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

 1. วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของเงินเดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
 2. ผ่อนชำระคืนรายเดือนๆ นานสูงสุด 60 เดือน
 3. ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
รายได้ขั้นต่ำ อัตราดอกเบี้ย ธรรมเนียมรายปี ระยะเวลาผ่อนชำระ
20,000 ไม่เกิน 28% (ฟรี เงื่อนไข) 12-60 เดือน

สิทธิประโยชน์

 1. วงเงินสินเชื่อ
  ได้เตรียมที่จะใช้จ่ายในวันนี้ คุณสามารถฝันเป็นจริงของคุณเป็นเรื่องง่ายกับสินเชื่อส่วนบุคคลสแตนดาร์ดชาร์เตอร์เป็นเงินก้อนใหญ่ได้รับการอนุมัติถึงหนึ่งล้านบาท
 2. ประเภทของสินเชื่อ
  อย่าใช้ค่าหรือผู้ค้ำประกัน
 3. ระยะเวลาการชำระหนี้
  คุณสามารถเลือกระยะเวลาของเงินกู้สบาย ถึง 60 เดือนเพื่อให้คุณมีความสงบของจิตใจและความสุขที่ขยายมากกว่าใคร
  กับการชำระเงินรายเดือนที่มีค่าน้อยกว่า .... กับเงื่อนไขการชำระเงินมากกว่าหนึ่ง ในอัตราที่เท่ากับงวดรายเดือน
 4. การคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยงวดแต่ละงวด
  ลดลงของอัตราดอกเบี้ย
 5. เงินที่ได้รับการอนุมัติ
  ธนาคารจะโอนเครดิตที่ได้รับในเงินฝากออมทรัพย์บัญชีจากธนาคารของคุณสแตนดาร์ดชาร์เตอร์และธนาคารอื่น ๆ ที่ร้องขอ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : ฟรี

เอกสารการสมัคร

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. มีรายได้ประจำ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 3. พนักงานประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 4. ผู้ประกอบการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารสำหรับพนักงานประจำ

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
  3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า *ย้อนหลัง 3 เดือน
  4. หน้าบุ๊คแบงก์ของบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน (*บัญชีต้องมีชื่อผู้สมัคร)
 6. หน้าบุ๊คแบงก์ที่มีสเตทเมนท์ย้อนหลัง
สมัครบัตร