บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ

ธนาคารธนชาติ

 1. รับเงินคืนสูงสุด 3.5%* ทุกยอดการใช้จ่าย ที่ปั๊มน้ำมันทั่วโลก
 2. ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเงินเข้าคืนได้ 100 บาท
 3. บริการห้องพักรับรองพิเศษของ Louis’ Tavern และ คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 10 ,000,000 บาท
รายได้ขั้นต่ำ อัตราดอกเบี้ย ธรรมเนียมรายปี ระยะปลอดดอกเบี้ย
20,000 20% (ฟรี เงื่อนไข) 55 วัน

สิทธิประโยชน์

 1. ** รายได้ 3.5% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด บัตรเครดิตธนชาตไดรฟ์ที่สถานีบริการน้ำมันทั่วโลก ที่จะไปจากระยะเวลาที่ 5,000 บาท / โปรแกรมไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ

มาสเตอร์การ์ด

 1. เงินแพลทินัม 3.5%
 2. บัตรคลาสสิกจะกลับมา 2.5%

วีซ่า

 1. เงินแพลทินัม 1.9%
 2. เงินแพลทินัม 1.4%
 3. T-แดนคะแนนสำหรับทุก 1,000 คะแนนแลกที่จะจ่ายบัตรเครดิต 100 บาท
 4. โปรแกรมการติดตั้งดอกเบี้ย 0% นานประกันภัยรถยนต์ 10 เดือน
 5. Travel Cover อุบัติเหตุได้ถึง 10, 000, 000 บาทสำหรับบัตรแพลทินัมและหกล้านบาทสำหรับบัตรคลาสสิก ด้วยการคุ้มครองเป็นพิเศษสำหรับคู่สมรสและทายาทเมื่อใช้บัตรเครดิตธนชาตไดรฟ์ การชำระเงินของตั๋ว
 6. เลานจ์โรงแรมหลุยส์แทเวิร์นสุวรรณภูมิครั้งแรก / เต็ม / ปี ตั๋วสำหรับสมาชิกแพลทินัม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : ฟรี

ค่าธรรมเนียมรายปี : ฟรี (เงื่อนไข)

เอกสารการสมัคร

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. มีรายได้ประจำ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 3. พนักงานประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 4. ผู้ประกอบการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารสำหรับพนักงานประจำ

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
  3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า *ย้อนหลัง 3 เดือน
  4. หน้าบุ๊คแบงก์ของบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน (*บัญชีต้องมีชื่อผู้สมัคร)
 6. หน้าบุ๊คแบงก์ที่มีสเตทเมนท์ย้อนหลัง
สมัครบัตร