บัตรเครดิตธนชาต ลีฟ มาสเตอร์คาร์ด แพลทินั่ม

บัตรเครดิตธนชาต

 1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 15% ต่อปี
 2. บริการห้องพักรับรองพิเศษของ Louis Tavern ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 3. ประกันอุบัติเหตุด้วยวงเงินสูงถึง 15,000,000 บาท
รายได้ขั้นต่ำ อัตราดอกเบี้ย ธรรมเนียมรายปี ระยะปลอดดอกเบี้ย
30,000 15% (ฟรี เงื่อนไข) 55 วัน

สิทธิประโยชน์

 1. อัตราดอกเบี้ยต่ำ 15% ต่อปีบัตรสมาชิกสำหรับชีวิต
 2. เลานจ์วีไอพีหลุยส์แทเวิร์นที่สนามบินสุวรรณภูมิ
 3. เดินทางความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอดเวลา ธนชาตบริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดแพลทินัมใบสำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณจะได้รับความคุ้มครองการประกันกับข้อ จำกัด ของค่าธรรมเนียมถึง 15 ล้านบาทครอบคลุมคู่สมรสและบุตรได้โดยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกัน
 4. รับประกันในกรณีของความเสียหายหรือการสูญเสียเมื่อสมาชิกใช้ แผ่นบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดธนชาต พาร์ทเนอร์ลาตินั่มที่จะจ่ายค่าสินค้าทั้งโครงสร้างระดับชาติและนานาชาติ หากสินค้าได้รับความเสียหายหรือสูญหายเป็นระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่ชำระเงินจะได้รับการชดเชย
 5. จาก บริษัท ประกันของคุณเป็นจำนวนมูลค่าสูงสุด 35,000 บาท
 6. ครอบคลุมการขยายขีด จำกัด ของความรับผิด จำกัด ทั่วโลกกับข้อตกลง / ปี 5000 บาท / บัตรตามที่กำหนดไว้

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : ฟรี

ค่าธรรมเนียมรายปี : ฟรี (เงื่อนไข)

เอกสารการสมัคร

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. มีรายได้ประจำ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 3. พนักงานประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 4. ผู้ประกอบการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารสำหรับพนักงานประจำ

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
  3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า *ย้อนหลัง 3 เดือน
  4. หน้าบุ๊คแบงก์ของบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน (*บัญชีต้องมีชื่อผู้สมัคร)
 6. หน้าบุ๊คแบงก์ที่มีสเตทเมนท์ย้อนหลัง
สมัครบัตร