บัตรเครดิตธนชาต แมกซ์ วีซ่า แพลทินัม

บัตรเครดิตธนชาต

 1. รับเครดิตเงินคืน 0.8% ทุกยอดการใช้จ่าย และ ผ่อนชำระ 0%
 2. ห้องพักรับรองพิเศษของ Louis Tavern ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 3. คุ้มครองประกันอุบัติเหตุด้วยวงเงินสูงถึง 15,000,000 บาท
รายได้ขั้นต่ำ อัตราดอกเบี้ย ธรรมเนียมรายปี ระยะปลอดดอกเบี้ย
50,000 20% (ฟรี เงื่อนไข) 55 วัน

สิทธิประโยชน์

 1. การชำระเงินคืนเงินสด 0.8% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้ถือบัตรเครดิตธนชาตสูงสุดในแต่ละช่วงเวลา (ไม่รวมเงินทดรองและการโอนหน่วยกิตในปัจจุบัน)
 2. เลานจ์วีไอพีหลุยส์แทเวิร์นที่สนามบินสุวรรณภูมิ
 3.  จ่ายเป็นครั้งคราวค่าธรรมเนียมแผนโปรแกรมยิ้มทำงานที่ 0% ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 4. เดินทางความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอดเวลา ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตธนชาตวีซ่าแพลทินัมสูงสุดสำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณจะได้รับความคุ้มครองการประกันที่มีมากถึง 15 ล้านบาทค่าเผื่อผู้โดยสารครอบคลุมคู่สมรสและบุตรที่ไม่มีประกันภัย
 5. ครอบคลุมการขยายขีด จำกัด ของความรับผิด จำกัด ทั่วโลกถึง 5000 บาท / ปีของบัตรตามที่กำหนดไว้

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : ฟรี

ค่าธรรมเนียมรายปี : ฟรี (เงื่อนไข)

เอกสารการสมัคร

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. มีรายได้ประจำ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 3. พนักงานประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 4. ผู้ประกอบการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารสำหรับพนักงานประจำ

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
  3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า *ย้อนหลัง 3 เดือน
  4. หน้าบุ๊คแบงก์ของบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน (*บัญชีต้องมีชื่อผู้สมัคร)
 6. หน้าบุ๊คแบงก์ที่มีสเตทเมนท์ย้อนหลัง
สมัครบัตร